3.06.2014r spotkaliśmy  się przy fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Budowlanych  by wspólnie świętować Dzień Dziecka  z dziećmi  z Przedszkola Niepublicznego Promyk, Przedszkola Publicznego nr 5 oraz  z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych .Był program artystyczny na który składały się piosenki i tańce wykonaniu  dzieci.