Dnia 13 lutego 2024 r. o godz. 9.00 uruchomiony zostanie SYSTEM dla osób zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola.

Rekrutacja będzie się odbywała elektronicznie. Kliknięcie w poniższy link spowoduje automatyczne przekierowanie na platformę rekrutacyjną:

lub PLATFORMA EDUKACYJNĄ FORMICO.

 

PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH I DOSTARCZENIE ICH DO PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU!!!

Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa

od 13.02 godz. 9:00
do 12.03 godz.15:00
Uruchomienie SYSTEMU dla osób zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola.
Składanie wniosków w przedszkolach pierwszego wyboru przez rodziców/opiekunów prawnych.
22.03 godz. 15:00Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli.
22.04 godz. 15:00Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.
od 03.06 godz. 09:00 do 31.08 godz.15:00Rekrutacja uzupełniająca. Rodzice składają wnioski o przyjęcie dziecka na wolne miejsca.