Informujemy że od 1 stycznia 2017 r rodzice  dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach /grupa 6-latków/ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia ,czyli zostaje zniesiona opłata za tzw.godziny ponad podstawę programową.