Proszę zgłosić pobyt dziecka w przedszkolu w dniu 01 .06. 2018r (piątek pomiędzy dniami wolnymi). Zgodnie z zapisem w Statucie Przedszkola – w celu zapewnienie właściwej organizacji pracy, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze przypadające pomiędzy dniami wolnymi. Przedszkole jest czynne, jeśli do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci.

Dzień dziecka organizujemy w dniu 4 czerwca 2018r.dzień-dziecka-570x350