Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 pobieramy od nauczycieli w poszczególnych grupach

składamy do 21 lutego do godziny 15.00