Informujemy, iż  przedłużona została rekrutacja do dnia 31.03.2016r.

Udostępnienie wyników rekrutacji rodzicom o dzieciach zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli dnia 18.04.2016 godzina 15.oo