W związku z zamknięciem przedszkoli

w dniach 29.03.21r.-09.04.21r.

 informujemy, że nasze przedszkole jest czynne dla dzieci, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także dla tych, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem  i zwalczaniem COVID-19, zadeklarowali  potrzebę organizacji opieki w tym terminie.