Decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2020r. obowiązuje zakaz wstępu z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem  na teren przedszkola osobom niebędącym ich pracownikami, a także obowiązuje zakaz zabaw na placu przedszkolnym.