INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  !!!

Dyrektor Przedszkola informuje, że o pierwszych  zebraniach organizacyjnych z rodzicami, poinformujemy w najbliższym czasie. Ze względu na obowiązujące zasady sanitarne związane z COVID-19 należy przestrzegać zaleceń GIS i MEN. 

1 września 2020r.

Informujemy, że z dniem 1 września, ze względu na bezpieczne funkcjonowanie przedszkola związane z COVID -19 ulega zmianie sposób przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.:

  • Dzieci przebywające w Szkole Podstawowej Nr 6 ( 3-latki i 4-latki) wejście główne szkoły ( nie wchodzimy przez szatnię)
  • Dzieci przebywające w Szkole Podstawowej Nr 9 ( 5-latki i 6-latki) wejście boczne szkoły
  1. Do przedszkola uczęszcza dziecko bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz dziecko, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szkoły zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
  • rodzice powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym  – stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Jeżeli pracownik  zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  dziecko zostaje odizolowane i niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów.

Informacja – podpisywanie oświadczeń z rodzicami

Z uwagi na obowiązujące w dalszym ciągu wytyczne GIS w sprawie COVID-19, dotyczące ograniczenia do niezbędnego minimum przebywania w placówce osób z zewnątrz, informujemy, że oświadczenia do podpisu dla rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 7  w roku szkolnym 2020/2021 będą wydawane w pierwszych dniach września.