Kolejne spotkanie z cyklu  “Dorośli czytają dzieciom”  w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom połączyliśmy z obchodami Dnia Ziemi. Dzieci wysłuchały wierszy o tematyce ekologicznej, rozwiązywały quizy,  zostały mianowane Strażnikami przyrody, a po wspólnym sprzątaniu świata otrzymały dyplomy.   Celem tego spotkania było umożliwienie dzieciom poszerzania wiedzy z zakresu ekologii poprzez stymulowanie ich aktywności w kierunku poznania i zrozumienia świata przyrody oraz  kształtowanie w dzieciach postaw ekologicznych.