Dnia 07.10.2019r odbyło się w  grupie MYSZKI zajęcie otwarte z udziałem rodziców, na początku którego – logopeda pani Anna Tarkowska, poprowadziła prelekcję „Szkodliwość technologii na rozwój mowy dzieci”. Po prelekcji dzieci brały udział w zabawach z zakresu kształtowania słuchu fonematycznego. Zajęcie było niewielkim wycinkiem codziennej pracy z dziećmi w przedszkolu, a jednocześnie propozycją zabaw dla rodziców nad kształtowaniem analizy i syntezy słuchowej. Bardzo dziękujemy pani Tarkowskiej za przeprowadzenie prelekcji.