pobraneZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ PROGRAMU „UCZYMY SIĘ O JEDZENIU W EKOLOGICZNYM ZNACZENIU”
Akcja „ Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu”/ proszę  kliknąć myszką w zielony tekst/ została przeprowadzona od 10 marca do 31marca 2014r.Brały udział w tym programie 3-4latki , 4latki ,5latki i 6latki /4grupy wiekowe/
Program przeprowadzony był w oparciu o załączone scenariusze oraz wykorzystywał przesłane pomoce. Realizując założenia programu przeprowadziłyśmy szereg zajęć i zabaw zachęcających dzieci do zdrowego odżywiania. W ramach przeprowadzonych zajęć dzieci poznały ;Piramidę żywienia – piętra oraz elementy składowe, zasady zbilansowanej diety. Słuchały i uczyły się wiersza „Piramida żywienia” Przedstawione zostały wszystkie jej piętra .Szczególną uwagę skupiono na rozróżnieniu produktów zdrowych i niezdrowych. Przeprowadziłyśmy szereg zabaw z piramidą ( kuponami – dzieci kolorowały, wycinały, przyklejały je na kartkach, manipulowały nimi w czasie zabaw i zajęć) oraz chustą animacyjną. W grupach wykonano i umieszczono w sali w widocznym miejscu „Piramidę Żywienia Przedszkolaka”. Zdobyte wiadomości dzieci utrwalały również w czasie zabaw ruchowych : ,,Zabawa w podskakiwaniem pięter”, ,, Jajko kurze”, ,,Wyścig z jajem” a także podczas zabaw badawczych: ,,Jajko” . Dzieci zapoznały się z żywnością zdrową i żywnością ekologiczną – przybliżone zostało dzieciom znaczenia tych dwóch pojęć, próba rozróżniania i wybierania przez dzieci zdrowej żywności w zabawach. Dużo uwagi poświęcono podczas zajęć warzywom ich znaczeniu w diecie przedszkolaka – samodzielnie posadziły cebulki oraz kiełki słonecznika i rzeżuchy „Zdrowy koszyk ”to- spożywanie produktów ze zdrowego koszyka w formie zagadek smakowych, wysiew rzeżuchy Następnym zajęciem było „.Jajko” – dzieci zapoznał się z historyjką obrazkową „Skąd się biorą jajka”, słuchały wiersza „Wyszła kura na podwórze”, zapoznały się z budową jajka, wytłumaczone zostało pojęcia „ekologiczne jajka”, zabawy z jajkiem . Dzieci bardzo zaciekawiło doświadczenie z jakiem –jajko świeże włożone do szklanki z wodą i rozpuszczoną solą opada na dno naczynia, a te nieświeże unosi się na wodzie.. Kolejne zajęcie to „ Owoce i warzywa”– dzieci segregowały pokarmy zdrowe i niezdrowe, oraz były zabawy pt „Czarodziejski worek” – rozpoznawały owoce po dotyku, węchu , słuchały wierszy o warzywach i owocach, np. „Na straganie”, piosenki „Witaminki” Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka, a wśród nich między innymi prosiaczek, myszka i zajączek pomogły dzieciom lepiej zrozumieć istotę zdrowego odżywiania się a propozycje zabaw pozwoliły utrwalić zdobyte wiadomości. Kolejnym zajęciem były „Warsztaty kulinarne” w których zachęcano dzieci do zdrowego odżywiania .Przedszkolaki wykonywały samodzielnie zdrowe kanapki, które z apetytem zjadały .Przedszkolaki brały udział w konkursach, zabawach związanych z warzywami i owocami . Następnym zajęciem były warsztaty z rodzicami , dzieci miały okazję do spróbowania warzyw oraz potraw z nich przygotowanych.. Współpraca z rodzicami również odbyła się poprzez przygotowanie dla rodziców krótkiej broszury, na temat zasad zdrowego żywienia zgodnego z piramidą. Oprócz tego rodzice utrwalali w domu wiersz „Piramida żywienia”, Na straganie” którego dzieci uczyły się w przedszkolu. Do wykonania w domu dzieci otrzymały dwie karty pracy, które pokolorowały wspólnie z rodzicami i przyniosły do przedszkola., a także rodzice uczestniczyli w zajęciu przygotowywania kanapek i rozwiązywali wraz z dziećmi zagadki . Na koniec akcji dzieci zapoznały się z dekalogiem eko-przedszkolaka i uroczyście przyrzekły , że będą od tej pory żywić się zgodnie z jego zasadami.
Cele akcji zostały osiągnięte. Dzieci wiedzą czym jest ,,Piramida Żywienia
Przedszkolaka”, potrafią odróżnić zdrową żywność od niezdrowej. Są świadome, że jajka są zdrowe i powinny stanowić element diety, znają także ich budowę. Orientują się, że owoce i warzywa są źródłem witamin i składników pokarmowych, znają ich miejsce w Piramidzie Żywienia. ”. Zdobyte wiadomości utrwalały również w czasie zabaw ruchowych : ,,Zabawa w podskakiwaniem pięter”, ,, Jajko kurze”, ,,Wyścig z jajem” zabawy z chustą animacyjną a, także podczas zabaw badawczych :np ,,Jajko, czy wysiew warzyw .Wprowadzone ilustrowane wiersze pomogły dzieciom poznać wygląd i nazwę niektórych owoców i warzyw. Wiersze i piosenki jak również opowiadania były inspiracją do wykonania prac plastycznych. Udział w tej akcji pozwolił dzieciom nie tylko zdobyć nowe wiadomości, ale również dobrze się bawiły. Zdjęcia z akcji w galerii .