ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/16

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2015/16 rozpocznie się

w dniu 18 lutego od godz 9.00 – do dnia 26 lutego godz 15 .00  2015r.
Rekrutacja do przedszkola dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy rozpocznie się w dniu 2 marca 2015r. od godz. 9.00 i będzie trwała do godz.15- tej 18 marca 2015r.
Szczegółowe informacje na portalu eGlogow i na UM w Głogowie
REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE  -POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ FORMICO

adres platformy: http://glogow.formico.pl