UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Gmina Miejska Głogów informuje, iż dzieci z rocznika 2011 objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci te obowiązkowo zapisane powinny być do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2016/17  rozpoczyna się w dniu 28 lutego 2017 r. i będzie trwać do dnia 06 marca 2017 r.

Rekrutacja do przedszkola dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy rozpoczyna się w dniu 13 marca 2017 r. od godz. 9.00 i będzie trwała do 27 marca 2016 r. do godz. 15.00.

 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ FORMICO

adres platformy: http://glogow.formico.pl      formico

Powyższy baner, prowadzący do platformy,  umieszczony jest na stronie Urzędu Miasta Głogowa pod adresem:   www.glogow.pl  (zakładka informacje o mieście,E-edukacja)

Po otwarciu okna należy  wpisać numer PESEL Państwa dziecka oraz hasło, które należy zapisać, gdyż będzie ono niezbędne do sprawdzenia statusu przyjęcia dziecka do przedszkola.

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku. Wydrukowany wniosek należy podpisać oraz potwierdzić zatrudnienie rodziców przez pracodawcę.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej składamy   w przedszkolu pierwszego wyboru do

27 marca 2017 r.