Zapraszamy na Dziecięce Prezentacje Twórcze Mały Art -do MOK-u w Głogowie  

  dnia  14 .03. 2015 r o godz.11 ./sobota/

may_art_marzec_2015_506