RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU (w roku szk. 2014/2015).

W DNIACH: od 28 lutego 2014 r. do 6 marca 2014 r. do godz. 15.00. Niezłożenie deklaracji w przedszkolu skutkuje ubieganiem się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca – tak jak rodzice starający się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy. UWAGA! Rodzice, chcący zmienić przedszkole z PP-7 na inne, przystępują do rekrutacji tak jak nowi kandydaci do innego przedszkola w dniu 10 marca 2014 r. (od godz.9:00).

Rekrutacja do przedszkola dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy rozpocznie się w dniu 10 marca 2014r. od godz. 9.00. REKRUTACJA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ FORMICO adres platformy: http://glogow.formico.pl Baner z prawej strony, umieszczony jest na NASZEJ STRONIE PRZEDSZKOLNEJ, prowadzi do platformy. Po otwarciu okna, proszę o wpisanie numeru PESEL Państwa dziecka oraz hasło. Proszę zapamiętać hasło, które będzie potrzebne do sprawdzenia statusu przyjęcia dziecka do przedszkola. Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku. Wydrukowany wniosek podpisać oraz potwierdzić zatrudnienie rodziców przez pracodawcę. Prosimy o składanie czytelnych podpisów obojga rodziców i dat. Wypełniony wniosek w wersji papierowej składamy w przedszkolu pierwszego wyboru do 26 marca 2014 r.