Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy ruszają z dniem 1 kwietnia 2024r

– rodzic składa Kartę Zapisu, jeżeli dziecko uczęszczało do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów w roku szkolnym 2023/2024,

– rodzic składa Kartę Zapisu TYLKO do przedszkola, do którego chce zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024,

– zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku na okres wakacyjny, może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu. Karty Zapisu można pobrać z linku poniżej bądź w placówce , do której dziecko będzie zapisane. Wypełnione dostarczamy do przedszkola, do którego chcemy zapisać dziecko na dyżur wakacyjny

karta zapisu